Göstərilən xidmətlərin tarifləri

 
MÜHAFİZƏ HİSSƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏRİN
TARİFLƏRİ

                                                 

 

 

 

Sıra

sayı

 

 

 

Göstərilən xidmət

 

 

 

 

Ölçü vahidi

Xidmət haqqı (manatla)

Bakı və

Sumqayıt şəhərlərində

Naxçıvan, Gəncə şəhərlərində və Abşeron rayonunda

Digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan MR rayonlarda

1

Stasionar polis postu ilə mühafizə

Saat

7,14

6,08

5,36

2

Stasionar mülki mühafizə postu ilə mühafizə

Saat

5,28

4,50

3,97

3

Gəzintili polis postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

 

Saat

 

 

 

0,77

0,62

0,49

 

 

 

0,66

0,55

0,42

 

  

 

0,59

0,51

0,41

4

Gəzintili mülki mühafizə postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

 

Saat

 

 

 

0,59

0,49

0,40

 

 

 

0,51

0,41

0,33

 

 

 

0,48

0,40

0,31

5

Mərkəzi  Mühafizə       Məntəqəsi vasitə ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

Saat

 

 

 

 

0,77

0,62

0,49

 

 

 

0,66

0,55

0,42

 

 

 

0,59

0,51

0,41

6

«Həyəcan» siqnalizasiyası sistemindən

(«həyəcan» düyməciyi, əyləc

köməyi ilə müşahidə

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

Saat

 

 

 

 


0,61

0,51

0,44

 

 

 


0,49

0,42

0,37

 

 

 


0,47

0,37

0,33

7

Yüklərin, pul  və qiymətli kağızların polis əməkdaşı və mülki mühafizəçi vasitəsi ilə müşayiət olunması

 

Saat

 

27,00

 

24,00

 

22,00

 

 

 Qeyd: 1. Göstərilən tariflərə 18% ƏDV hesablanır.

            2.Büdcə təşkilatlarına 10% güzəşt tədbiq olunur.

 


MƏRKƏZİ  MÜHAFİZƏ  MƏNTƏQƏSİ  VASİTƏSİ  İLƏ  VƏTƏNDAŞLARIN
            ŞƏXSİ  ƏMLAKININ MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏRİN

 

                                                 

 

 

 

Sıra

sayı

 

 

 

Göstərilən xidmət

 

 

 

 

Ölçü vahidi

Xidmət haqqı (manatla)

Bakı və

Sumqayıt şəhərlərində
Abşeron rayonunda

Gəncə,Lənkəran,
Şəki, Quba Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində

Digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan MR rayonlarda

1

Mənzil və qarajların mühafizəsi
1.1. Əmlakın dəyəri 1000
          manata qədər
 
1.2. Əmlakın dəyəri 1000
          manatdan yuxarı
ayay
35
 
 
 35 manat + 1000 manatdan artıq dəyərin 1%-i
25
 
 
25 manat + 1000 manatdan  artıq dəyərin 0,85%-i
20
 
 
20 manat + 1000 manatdan  artıq dəyərin 0,75%-i

2

Bağevləri və villaların mühafizəsi
 
1.1. Əmlakın dəyəri 1000
          manata qədər
 
1.2.  Əmlakın dəyəri 1000
          manatdan yuxarı

ayay

40
 


40 manat+ 1000 manatdan artıq dəyərin 1%-i

30
 


30 manat+ 1000 manatdan artıq dəyərin 0.85%-i

25


 
25 manat+
1000 manatdan artıq dəyəri 0.75%-i

3

Həyəcan siqnalizasiyası sistemilərinin köməyi ilə əmlakın müşahidəsi

 

 

ay

 

 

40

 

 

35

 

 

30

 

 

 

 
           

Qeyd:
 
1.Mühafizə və «həyəcan» siqnalizasiyası sistemləri birlikdə tətbiq olunduqda 
hesablanmış ümümi məbləğə 20% güzəşt edilir.

2.DİN-in təqaüdçülərinə 20% güzəşt edilir.

3.İllik mühafizə haqqı birdəfəyə ödənildikdə hesablanmış ümumi məbləğə 10% güzəşt tədbiq edilir.