Göstərilən xidmətlərin tarifləri

 

Mühafizə hissələrri tərəfindən göstərilən xidmətlərin

 

t a r i f l ə r i

                                                  

 

 

Sıra

sayı

 

 

 

Göstərilən xidmət

 

 

 

 

Ölçü vahidi

Xidmət haqqı (manatla)

Bakı və

Sumqayıt şəhərlərində

Naxçıvan, Gəncə şəhərlərində və Abşeron rayonunda

Digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan MR rayonlarda

1

Stasionar polis postu ilə mühafizə

Saat

7,79

6,63

5,85

2

Stasionar mülki mühafizə postu ilə mühafizə

Saat

5,28

4,50

3,97

3

Gəzintili polis postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

 

Saat

 

 

 

0,84

0,68

0,54

 

 

 

0,72

0,60

0,46

 

  

 

0,65

0,56

0,45

4

Gəzintili mülki mühafizə postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

 

Saat

 

 

 

 

0,71

0,59

0,48

 

 

 

 

0,62

0,50

0,40

 

 

 

 

0,58

0,48

0,38

5

Mərkəzi  Mühafizə       Məntəqəsi vasitə ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

Saat

 

 

 

 

0,84

0,68

0,54

 

 

 

0,72

0,60

0,46

 

 

 

0,65

0,56

0,45

6

«Həyəcan» siqnalizasiyası sistemindən

(«həyəcan» düyməciyi, əyləc

köməyi ilə müşahidə

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

Saat

 

 

 

 


0,67

0,56

0,48

 

 

 


0,54

0,46

0,41

 

 

 


0,52

0,41

0,36

7

Yüklərin, pul  və qiymətli kağızların polis əməkdaşı və mülki mühafizəçi vasitəsi ilə müşayiət olunması

 

Saat

 

29,00

 

26,00

 

24,00

 

Qeyd: 1. Göstərilən tariflərə 18% ƏDV hesablanır.

            2. Büdcə təşkilatlarına 10% güzəşt tədbiq olunur.

 

 

Mərkəzi Mühafizə Məntəqəsi vasitəsi ilə vətəndaşların şəxsi

əmlakının mühafizəsi üzrə göstərilən xidmətlərin

 

T  A  R  İ  F  L  Ə  R  İ

 

 

 

Sıra

sayı

 

 

 

Göstərilən xidmət

 

 

 

 

Ölçü vahidi

Xidmət haqqı (manatla)

Bakı və

Sumqayıt şəhərlərində
Abşeron rayonunda

Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Quba, Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində

Digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan MR rayonlarda

1

Mənzil və qarajların mühafizəsi
1.1. Əmlakın dəyəri 1000 
          manata qədər
 
1.2. Əmlakın dəyəri 1000 
          manatdan yuxarı
ayay
35
 
  35 manat + 1000 manatdan artıq dəyərin 1%-i
25
 
 
25 manat + 1000 manatdan  artıq dəyərin 0,85%-i
20
 
 
20 manat + 1000 manatdan  artıq dəyərin 0,75%-i

2

Bağevləri və villaların mühafizəsi
 
1.1. Əmlakın dəyəri 1000 
          manata qədər
 
1.2.  Əmlakın dəyəri 1000 
          manatdan yuxarı

ayay

40
 


40 manat+ 1000 manatdan artıq dəyərin 1%-i

30
 


30 manat+ 1000 manatdan artıq dəyərin 0.85%-i

25


 
25 manat+
1000 manatdan artıq dəyəri 0.75%-i

3

Həyəcan siqnalizasiyası sistemilərinin köməyi ilə əmlakın müşahidəsi

 

 

ay

 

 

40

 

 

35

 

 

30

 

 Qeyd:

1. Mühafizə və «həyəcan» siqnalizasiyası sistemləri birlikdə tətbiq olunduqda  hesablanmış ümümi məbləğə 20% güzəşt edilir.

2. DİN-in təqaüdçülərinə 20% güzəşt edilir.

3. İllik mühafizə haqqı birdəfəyə ödənildikdə hesablanmış ümumi məbləğə 10% güzəşt tədbiq edilir.