Yarasa informer

Baş Mühafizə İdarəsinin öz işində istifadə etdiyi avtomatik mühafizə sistemləri xüsusilə diqqətəlayiqdir. 1999-cu ildən başlayaraq, artıq 10 ildən çoxdur ki, Baş Mühafizə İdarəsi “Yarasa” şirkəti ilə əməkdaşlıq edir.

Şirkətin BMİ ilə müştərək işinin nəticəsi olaraq “YARASA-INFORMER” məlumat-texniki xidməti yaradılmışdır. “YARASA-INFORMER” xidmətinin qarşısında duran vəzifə isə mühafizə olunan obyektlər üzərində sutkanın 24 saatı boyunca mərkəzləşdirilmiş qaydada müşahidə aparmaqdır.

Arxiv

28/

09/11