Tariffs for services rendered


MÜHAFİZƏ HİSSƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏRİN
TARİFLƏRİ

                                                 

 

 

 

Sıra

sayı

 

 

 

Göstərilən xidmət

Ölçü vahidi

Xidmət haqqı (manatla)

Bakı və

Sumqayıt şəhərlərində

Naxçıvan, Gəncə şəhərlərində və Abşeron rayonunda

Digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan MR rayonlarda

1

Stasionar polis postu ilə mühafizə

Saat

5,33

4,53

3,99

2

Stasionar mülki mühafizə postu ilə mühafizə

Saat

4,02

3,42

3,02

3

Gəzintili polis postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriyaSaat

 

 


0,47

0,37

0,30

 

 


0,40

0,32

0,25

 

 


0,35

0,30

0,24

4

Gəzintili mülki mühafizə postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriyaSaat

 

 

 

0,35

0,30

0,23

 

 

 

0,30

0,24

0,19

 

 

 

0,28

0,23

0,18

5

Mərkəzi  Mühafizə       Məntəqəsi vasitə ilə mühafizə

Obyektlər

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

Saat

 

 

 

 

0,47

0,37

0,28

 

 

 

0,40

0,32

0,25

 

 

 

0,35

0,30

0,24

6

«Həyəcan» siqnalizasiyası sistemindən

(«həyəcan» düyməciyi, əyləc

köməyi ilə müşahidə

I kateqoriya

II kateqoriya

III kateqoriya

 

Saat

 

 

 

 

0,37

0,31

0,26

 

 

 

0,30

0,25

0,22

 

 

 

0,28

0,22

0,19

7

Yüklərin, pul  və qiymətli kağızların polis əməkdaşı və mülki mühafizəçi vasitəsi ilə müşayiət olunması

 

Saat

 

18,00

 

15,00

 

13,00

 

 

 

 

 

               

Qeyd: 1. Göstərilən tariflərə 18% ƏDV hesablanır.

          2.Büdcə təşkilatlarına 10% güzəşt tədbiq olunur.